Kim jesteśmy? 

Fundacja Zaangażowani.pl dąży do edukacji dzieci i młodzieży oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli w krzewieniu wiedzy i kształtowaniu postaw w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zachowania bioróżnorodności i poszanowania życia owadów zapylających. Jest to szczególnie ważne w czasie, gdy systematycznie degradowane przez działalność człowieka ekosystemy przestają nam służyć, zasoby naturalne się kurczą, a skutkiem kryzysu klimatycznego jest występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych.


Jaki jest cel konkursu?

Celem ekologicznego konkursu Polska Kwitnie, polegającego na wysiewie, pielęgnacji i trosce o utrzymanie szkolnych łąk kwietnych, jest wykształcenie przekonania wśród młodzieży, że od naszych codziennych wyborów, nawyków i lokalnie podejmowanych działań zależy to jaki jest i będzie świat, w którym żyjemy.

Dzięki konkursowi „Polska kwitnie” dzieci i młodzież zapoznają się również w praktyce z wieloma gatunkami ziół, kwiatów, dzikich warzyw, a także owadów zapylających, ptaków śpiewający  i pożytecznych bezkręgowców, dla których łąki kwiatowe są schronieniem i karmnikiem. Uczestnicy konkursu zyskają ważną wiedzę ekologiczną, a także zostaną uwrażliwieni na potrzebę dbania o środowisko naturalne.


Czym są łąki kwietne?

Łąka kwietna to pachnące i kolorowe bogactwo rodzimych ziół oraz nieinwazyjnych kwiatów letnich uprawianych od wieków w tradycyjnych polskich ogrodach. Łąka kwietna to także i przede wszystkim ważne narzędzie ochrony plonów, gleb, wód oraz dzikich  zapylaczy odgrywających kluczową rolę dla zachowania różnorodności biologicznej. To również sposób na retencjonowanie wody, poprawę jakości powietrza i obniżenie temperatury w miastach oraz szansa na przetrwanie pożytecznych owadów zapylających.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.