Ideą zainicjowanego przez Fundację Zaangażowani.pl projektu Polska Kwitnie jest ochrona ekosystemu, poprawa retencjonowania wody, jakości powietrza i przeciwdziałanie efektowi miejskich wysp ciepła, poprzez odtworzenie potencjału łąk kwietnych i roślinności miododajnej potrzebnej do zachowania populacji owadów zapylających.

Polska Kwitnie angażując przedstawicieli różnych środowisk wokół wspólnej sprawy ma także pomagać integrować i budować poczucie wspólnoty społeczności lokalnych i środowiska szkolnego.

W ramach projektu „POLSKA KWITNIE”, organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,   Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie , kilkunastu polskich parków narodowych, parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych i wsparciu prestiżowych ośrodków naukowych Fundację Zaangażowani.pl realizuje:

  • ogólnopolski konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych pn.: „Polska Kwitnie”,
  • ogólnopolski Tydzień Wysiewu Łąk Kwietnych,
  • Konferencję naukową poświęcona ochronie różnorodności biologicznej i  dziedzictwa przyrodniczego Polski.
Dlaczego projekt "Polska Kwitnie" jest ważny dla nas wszystkich?

Znaczenie łąk kwiatowych:
Łąki miejskie to nowatorskie użytki zielone przynoszące liczne korzyści zarówno dla poprawy ekosystemu, dobrostanu mieszkańców i budżetu miast. Najważniejsze funkcje, które spełniają to:

  • biocenotyczne: stanowią sztuczną, ale niezbędną ostoję dla dzikich zwierząt, szczególnie ptaków śpiewających i owadów zapylających, ale również żab, pająków czy ślimaków;
  • oczyszczające: produkujące tlen, pochłaniające nadmiar CO2, tlenków azotu i siarki z kwaśnych deszczy, pochłaniające dymy oraz pyły;
  • retencyjne: gromadzą wodę z opadów i roztopów, magazynując ją w glebie i samych roślinach;
  • regulujące: łagodzące zmiany klimatu, szczególnie redukujące efekt miejskiej wyspy ciepła
  • dekoracyjne i reprezentacyjne: zdobią nasze otoczenie, podnoszą estetykę miasta, dzielnicy, osiedla;
  • psychologiczne: obcowanie z zielenią w przestrzeniach miejskich oddziałuje kojąco, uspokaja i ma dobroczynny wpływ na kondycję psychiczną mieszkańców;
  • ekonomiczne: w odróżnieniu od tradycyjnych trawników nie wymagają okresowego kosztownego wykaszania oraz pielęgnacji, w przeciwieństwie do powierzchni brukowanych czy asfaltowych mycia.
Dowiedz się więcej o konkursie dla szkół