Poprzez projekt  “Beskidy Miodem Płynące - Kraina przyjazna pszczołom” zwracamy uwagę, że Polska to ostoja terenów otwartych, zarówno tradycyjnie użytkowanych miedz, łąk kośnych i pastwisk, jak i ukształtowanych wyłącznie przez naturę dziewiczych muraw i ziołorośli, które dla wspólnego dobra należy ocalić.
Pilotażowy projekt “Beskidy Miodem Płynące - Kraina przyjazna pszczołom”, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miał na celu ochronę lokalnego środowiska naturalnego Beskidów poprzez stworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu odrodzeniu się rodzin pszczelich na terenach zachwaszczonych barszczem sosnowskiego. Dzięki pozyskanym zgodom właścicieli i zarządców zaniedbanych nieużytków rolnych, gruntów zdewastowanych nieodpowiednią melioracją oraz wycinką drzew przeprowadzono prace agrotechniczne i dokonano wysiewu roślinności miododajnej. Realizacja programu pozwoliła, na objętych programem terenach, odtworzyć potencjał łąk kwietnych i roślinność miododajną, co przyczyniło się do poprawy ekosystemu i przywrócenia walorów krajobrazowych atrakcyjnych turystycznie Beskidów. Wartością dodaną było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców podbeskidzia.

To jest ogólny artykuł na blogu, którego możesz użyć do dodawania treści / tematów bloga na swojej stronie internetowej. Możesz edytować cały ten tekst i zastąpić go wszystkim, co masz do powiedzenia na swoim blogu. Możesz także zmienić tytuł wymieniony powyżej, a także dodać nowe artykuły na blogu. Edytuj artykuły na blogu na karcie Strony, klikając przycisk edycji. To jest ogólny artykuł na blogu, którego możesz użyć do dodawania treści / tematów bloga do swojej witryny. Możesz edytować cały ten tekst i zastąpić go wszystkim, co masz do powiedzenia na swoim blogu.
Możesz także zmienić tytuł wymieniony powyżej, a także dodać nowe artykuły na blogu.
Edytuj artykuły na blogu na karcie Strony, klikając przycisk edycji.


To jest ogólny artykuł na blogu, którego możesz użyć do dodawania treści / tematów bloga na swojej stronie internetowej.

Możesz edytować cały ten tekst i zastąpić go wszystkim, co masz do powiedzenia na swoim blogu. Możesz także zmienić tytuł wymieniony powyżej, a także dodać nowe artykuły na blogu.
Edytuj artykuły na blogu na karcie Strony, klikając przycisk edycji.

To jest ogólny artykuł na blogu, którego możesz użyć do dodawania treści / tematów bloga na swojej stronie internetowej.
Możesz edytować cały ten tekst i zastąpić go wszystkim, co masz do powiedzenia na swoim blogu. Możesz także zmienić tytuł wymieniony powyżej, a także dodać nowe artykuły na blogu.

Edytuj artykuły na blogu na karcie Strony, klikając przycisk edycji.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.