Celem ekologicznego konkursu Polska Kwitnie, polegającego na wysiewie, pielęgnacji i trosce o utrzymanie szkolnych łąk kwietnych, jest wykształcenie przekonania wśród młodzieży, że od naszych codziennych wyborów, nawyków i lokalnie podejmowanych działań zależą szanse nasze i przyszłych pokoleń na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i szansy na godne życie w świecie jaki dziś znamy i w harmonii z pozostałymi mieszkańcami naszej planety.

 Założenia konkursu:

Zgłoszone do konkursu szkoły otrzymają zestaw startowy nasion łąk kwietnych wraz z instrukcją przygotowania gruntu i wysiewu. Zadaniem uczniów jest wykonanie, pod okiem nauczycieli, prac przygotowawczych, a następnie założenie łąki kwietnej wraz z elementami małej architektury ogrodowej (np. karmniki dla ptaków, domki dla jeży itp.) wykonanymi własnoręcznie z przyjaznych dla środowiska materiałów. W kolejnym etapie szkoły biorące udział w konkursie będą miały za zadanie udokumentować wykonanie zadania w postaci przesłania relacji foto lub video - w formie umożliwiającej publikację na profilu organizatora konkursu w social mediach tj. wraz z krótkim, kreatywnym opisem przebiegu prac, opisu doświadczeń lub wniosków z wykonanej pracy.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.