Kalendarz działań: -

  •  od 20.03.2023 r. do 10.09.2023 r. -  zgłoszenie udziału w konkursie, 
  •  od 11.04.2023 r.  -  materiały edukacyjne dostępne na stronie polskakwitnie.com 
  • - od 10.09.2023 r. do 15.09.2023 r. przesłanie mieszanek nasiennych dzikich kwiatów łąkowych i polnych potrzebnych do realizacji zadania 
  • - od 12.09.2023 r. do 30.10.2023 r. - wysiew nasion 
  • - do 20.06.2024 r. - przesłanie drogą elektroniczną Sprawozdania z udziału w konkursie, 
  •  do dnia 01.09.2024 - wyłonienie laureatów konkursu, oraz zamieszczenie na stronie https://polskakwitnie.com  informacji o zakończeniu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.