........................................                                         ........................................................         (pieczęć szkoły)                                                            (miejscowość, data )  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE„Polska Kwitnie”  

Nazwa placówki
Adres
Dyrektor
Osoba odpowiedzialna za zadanie
Telefon
Telefax
Email
Liczba uczniów uczestniczących w konkursie
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄKI KWIATOWEJ
Lokalizacja
Jeśli łąka ma być poza terenem szkoły, czy jest zgoda właściciela terenu?
Wielkość łąki kwiatowej (m2)

                                                                                               ..................................................                                                                                                                         podpis i pieczątka Dyrektora placówkiOświadczenie RODO  ..................................................................................................                                                                                                         ..................................................                                                                                                                         podpis i pieczątka Dyrektora placówki

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.